01232019Çrş
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Turizmde Gıda Güvenliği

Gıda hijyeni nedir? Gıdaların bozulma riskine karşı alınan önlemler ve yapılan işlemlerin bütünüdür. Eğer bir tesiste gıda hijyeni yoksa, gıdaların bozulmasına sebep olan bakteriler gıda zehirlenmelerine yol açar. Böylelikle ürün kaybı, iş verimsizliği, müşteri memnuniyetsizliği, itibar kaybı, maliyet ve sonunda da iş tesis kapatılmasına kadar varır.

Bakteriler genellikle nemli ortamlarda, yüksek proteinli gıdalarda, oksijenin bulunduğu ortamlarda, ve çoğalmak için yeterli zamanı bulduklarında hızla çoğalırlar. Gıda hijyeni için belirli bir işleyişin takip edilmesi gerekmektedir. İlk önemli olan tesisin altyapısının düzgün olmasıdır. Çalışan personel hijyen ile ilgili gerekli eğitimleri almış olmalıdır.

Tesis; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ya da bunların görevlendirdiği Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının  periyodik denetimi altında olmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyonun da önemi çok büyüktür, haşere önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Son olarak atıklar… Tesislerde artan yemek atıkları bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayvan barınaklarına verilmeye başlanmıştır ve bu çok yararlı bir uygulamadır. Tesislerin  uyması gereken başlıca yönetmelikler vardır. Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği (2014) , Çevre denetimi yönetmeliği (2008) , Çevre kanunu uyarınca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında Yönetmelik  (2009) , Katı atıkların kontrolü yönetmeliği (1991) , Ambalaj atıkların kontrolü yönetmeliği (2011) , Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği (2005) ,  Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği (2008) , Su kirliliği kontrolü yönetmeliği (2004) , Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği (2010) , Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği (2009) , Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü (2004) , Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü (2005) , Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği (2005) . Yukarıda bahsi geçen yönetmeliklere uyulmadığı taktirde para cezası uygulanmaktadır.

Bu yönetmeliklerin içeriklerinin çalışan personele eğitim verdirerek öğrenmeleri sağlanmalıdır.

OYA DİKMEN
Analyzer Gıda Laboratuvarı Müdürü

En Son Yazılanlar