12162018Pz
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Türkiyeye Gelmeden Önce

Türkiye’de Yabancı Araçlar İçin Sigorta İşlemleri

Türkiye’de Yabancı Araçlar İçin Sigorta İşlemleri
Yabancı bir ülekeden kara yolu ile gelen yabancı plakalı araçlar sınırlarımızdan giriş yaparken, geçerli bir zorunlu trafik sigortası ibraz etmek zorundadırlar. Bu uygulama kapsamında bazı yabancı ülkelerle, karşılıklı anlaşmalar yapılmış ve hangi belgelerin zorunlu trafik sigorta poliçesi olarak kabul edileceği ve hangi güvencelerin bu poliçenin yerini tutacağı tespit edilmiştir.
Bu şekilde bir anlaşma kapsamında ülkeye giriş yapan ve istenilen özellikte belgelere sahip olan araçların sınırda yeniden zorunlu trafik sigortası yaptırmaları gerekmemektedir.
Yabancı plakalı araçlar için bu zorunluluğun olması, kamu güvenliğini sağlamak içindir. Karayollarında hareket ettikleri sürece bu araçların bir kaza yapma ihtimali hep vardır. Böyle bir kaza durumunda bundan zarar görebilecek kusursuz araç sürücüleri ve üçüncü kişilerin korunması gerekmektedir. Maddi zararlar yanında ölüm, sakat kalma veya yaralanma gibi bedensel zararlar ancak bu sigorta sayesinde güvence altında olacaktır.
Yabancı plakalı araçlar için gerekli sigorta uygulamasının esasları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki yönetmelikte yer almaktadır. Bu yönetmeliğin amacı, uygun bir güvenceye sahip olmayan yabancı araçların sınırlarımızdan geçmesine izin vermemektir.
Karayolları Trafik Kanunu ve diğer yasal mevzuat açısından da aracın cinsi ne olursa olsun, insan ve yük taşımaya yarıyan bütün motorlu araçlar zaten trafik sigortası yaptırmak zorundadırlar. Bütün sigorta şirketleri, ülkemizdeki motorlu araçlar için yaptıkları gibi, ülke dışından gelen yabancı plakalı motorlu araçlara da zorunlu trafik sigortası yapıyorlar.
Bu uygulamalar paralelinde, sınırlarımıza gelen yabancı plakalı motorlu araçlar, giriş yaptıkları sırada bu şekilde bir sigorta güvencesine sahip olup olmadıkları açısından kontrol edilirler.
Yeşil Kart sigortası
Bir de zorunlu trafik sigortasının ülkeler arasında geçerli olan şekli bulunuyor. Yeşil Kart sigortasına sahip olan araçlar, ülke sınırları dışında bir kazaya karıştıklarında ortaya çıkan ölüm ve yaralanma gibi bedensel zararlar, bu sigorta ile güvence altına alınmaktadır. Yeşil Kart sigorta sistemi, uluslararası motorlu araç sigorta sertifikası sistemidir ve ülkemizde 1953 yılında uygulanmaya başlamıştır. Araç sahiplerinin sorumluluklarını, bulunduğu ülkenin yasal düzenlemeleri ve sınırlamaları içinde kalmak koşulu ile güvence altına almaktadır.
Bu sistem, ancak sisteme girmiş olan 50’ye yakın ülkede geçerlidir. Yeşil Kart sisteminde bulunan bir ülkede meydana gelen bir trafik kazasında ortaya çıkan bedensel hasarlar bu sigortası ile karşılanmaktadır. Eğer sınırlarımızdan geçiş yapmak isteyen bir araç Yeşil Kart sigortasına sahip ise, yeni bir zorunlu trafik sigortası yaptırmak gerekmiyor.
Sistemin işleyişi açısından sistemde bulunan ülkelerde birer Yeşil Kart Bürosu bulunmaktadır. Ülkemizde de Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu bu amaçla kurulmuştur.
Bu sigortayı yaptıran araç sahiplerine yeşil renkte bir sertifika verildiği için bu sigortaya Yeşil Kart sigortası deniyor.