12162018Pz
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Türkiyeye Gelmeden Önce

Türkiye'de Gümrük İşlemleri

Türkiye'de Gümrük İşlemleri
Ülkemizde gümrük işlemleri yapılırken güdülen temel felsefe, yasal yollardan yapılan ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve kolaylaştırmak, buna karşılık yasal olmayan yollardan yapılan ticareti önlemek ve caydırmaktır. Bu anlayışıa uygun olarak ülkeye getirilen veya ülkeden çıkarılan her türlü mal ve eşya, gümrük görevlileri tarafından, yasalara uygun şekilde kontrol edilmektedir.
Havayolu, karayolu ya da deniz yolu ile sınır kapılarında, yolcu salonlarından geçen ve yanlarında eşya bulunduran kişiler, durumlarına göre kırmızı veya yeşil renkli gümrük hatlarından birini seçmek zorundadırlar. Bu hatlar gümrüğe beyan edilmeyi gerektiren mal veya eşya taşıyan insanları yönlendirmek için hazırlanmıştır. Yanlarında gümrüğe beyan edilmesi gereken eşya yoksa, giriş yapan kişilerin Yeşil Hattı kullanmaları gerekmektedir.
Ancak hangi hat kullanılıyor olursa olsun, herhangi bir durumda, gümrük görevlilerinin beyan talep etme hakkı bulunmaktadır. Ülkeye sokulması yasak olan veya izne tabi olan ya da kişisel hak olarak belirlenen sınırdan fazla eşya tespit edilen durumlarda, gümrük görevlileri para veya hapis cezası uygulayabilir.
Ülkeye giriş yapan kişilerin, yanlarında bulunan eşyanın ticari mahiyette olmadığını ya da ülkeye girişi yasak bir eşya taşıyıp taşımadıklarını bilmeleri gerekiyor. Eğer yanlarında gümrüğe beyan edilmesi gereken bir eşya var ise ya da beyan gerektirip gerektirmediği konusunda tereddütte yaşanıyorsa mutlaka Kırmızı Hat kullanılmalıdır. Beyan edilen malın niteliğine göre ödenmesi gereken vergiler hesaplanıp, tahsil edildikten sonra giriş yapılabilir.
Eğer ülkeye giriş yapan kişiler, yanlarında bulunan eşyayı, ülkemizden çıkarken beraberlerinde geri götürecekler ise bunu gümrük görevlilerine beyan etmek zorundadırlar. Bu tür eşyalar mutlaka geri götürülmelidir. Bu yüzden ülkeye giriş sırasında form doldurulması istenebilir.
Nakil araçları sürücüleri ve bu araçlarda bulunan görevliler bu uygulama kapsamında yolcu sayılmazlar. Bu yüzden de bu kişiler, yolcu beraberi eşya muafiyetinden yararlanmazlar. Yolcu beraberi eşya, yolcunun yanında getirdiği ve ticari önem taşımayan eşyadır. Yolcuların yanında bulunan ve değeri 430 Euro’yu aşmayan hediyelik eşyalara gümrük muafiyeti uygulanır. Bu değer 15 yaşından küçük yolcular için 150 Euro’dur.
Yasalarda açıklanan yolcu kişisel eşyaları, ancak yolcu beraberinde getirilmişse gümrük muafiyetine sahiptir. Bunun yanında yolcunun giriş yaptığı tarihten bir ay önce veya bir ay sonra getirilen kişisel eşyalara da bu muafiyet uygulanır. Yasalarda, tütün ve tütün ürünleri, alkollü ürünler, kozmetik ürünler ve gıda ürünleri başlığı altında muafiyet uygulanacak yolcu beraberindeki eşyalar ve özellikleri açıklanmıştır. Ayrıca muafiyet uygulanacak giyim ve yolculuk eşyası, elektronik ve dijital eşya, müzik aletleri, spor ve oyun aletleri ve sağlık cihazları da özellik ve miktarları ile birlikte açıklanmıştır.
Yolcu beraberinde getirilen, ticari olmayan ve kişisel olarak kullanılacak olan eşyanın kıymeti 1500 Euro’yu geçmiyorsa, eşyanın geldiği ülkeye göre farklı oranlarda vergi alınır. Bu oran Avrupa Birliği ülkeleri için yüzde 18, diğer ülkeler için yüzde 20’dir. Eğer eşyanın değeri 1500 Euro’yu geçiyorsa bu defa mevzuta uygun şekilde ithalat vergileri tahsil edilecektir.