12162018Pz
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Türkiyeye Gelmeden Önce

Türkiye’de Pasaport İşlemleri

Türkiye’de Pasaport İşlemleri
Pasaport, bir ülkenin kendi vatandaşlarına verdiği, onların ülke dışında yolculuk edebilmelerine olanak tanıyan, içinde pasaport sahibinin kimlik bilgilerinin bulunduğu ve vatandaşı olduğu ülkeyi ispata yarayan bir belgedir.
Pasaport, kişinin vatandaşı olduğu ülke tarafından düzenlenen ve ülkeden çıkmasına ve ülkeye dönmesine yasal bir engelin bulunmadığını gösteren bir belgedir.
Ülkemize gelecek yabancılar sınır kapılarından giriş yaparlarken ellerinde geçerli bir pasaport veya pasaport yerine geçen bir belge bulundurmak zorundadırlar. Görevliler tarafından bu pasaport veya pasaport yerine geçen belge kontrol edildikten sonra yabancıların ülkeye girişlerine izin verilir.
Ancak 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulamadan yapılan değişikliğe göre, yabancıların sahip oldukları vize, vize muafiyeti veya oturma izni süresinin biteceği tarihten itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayan yabancıların ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir.
Yabancıların ülkemize girişleri, kalışları ve ülkemizden çıkışları ve ülkemizden koruma isteyen yabancılara verilecek koruma hizmetlerinin kapsamı ve uygulamasına yönelik usul ve esaslar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bu kanuna göre, geçerli bir pasaportu veya pasaport yerine geçen bir belgesi olmayan yabancılar, ya da vize veya oturma ya da çalışma izni olmayan yabancıların ülkemize girişlerine izin verilmez. Bu sayılan belgeleri sahte olan veya izinleri hileli yollardan aldığı tespit edilen yabancıların da ülkemize girişlerine izin verilmez.
Ülkeye giriş sırasında görevliler eğer, yabancının sahip olduğu belgelerde ya da yabancının hareketlerinde şüphe uyandıran bir durum görürlerse, yabancıyı kapsamlı kontrol işlemine tabi tutabilirler. Kapsamlı kontrol işlemi, ülkeye girişlerine izin verilmeyecek kişilerin belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır. Bu kontrol sırasında yabancıların ülkeye giriş koşulları detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu işlem aslında sadece bir kontrol işlemidir, yoksa bir gözaltı işlemi değildir. Bu yüzden de prosedürlere göre en çok dört saat içinde tamamlanması gerekir. Ama bu sürenin uzayacağı anlaşılıyorsa, bu durumda yabancının rıza göstermesi gerekir. Kapsamlı kontrol işlemleri yapılırken yabancı ülkesine geri dönmek isterse buna izin verilir, aksi halde işlemlerin bitmesini bekler. Bu işlemler, pasaport kontrol noktasına en yakın farklı bir yerde yapılmalıdır.
Pasaport Kanunu’na göre de, geçerli bir pasaportu olmayan yabancılar veya usulüne uygun şekilde düzenlenmiş geçerli bir belgeye sahip olmayan yabancılar, sınırlarımızdan geri çevrilirler.
Eğer bu yabancı kişiler, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerini yolculuk sırsasında kaybettiklerini iddia ediyorlarsa, bu durumda bir soruşturma yapılması gerekmektedir. Bu soruşturma sonuçlanıncaya kadar da gerek görülürse, yabancı kişi en yakın idare merkezine gönderilir ve haklarında verilecek karara göre işlem yapılmak üzere gösterilecek bir adreste oturmalarına izin verilebilir.
Bu arada hükümetin izin vermesi halinde, göçmen olarak ülkeye gelenlerin elinde eğer Türk konsolosluklarından alınmış veya bu işle görevlendirilen merciler tarafından verilmiş bir belge bulunuyorsa, pasaportları olmasa da ülkeye girişlerine izin verilir.