01232019Çrş
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Av Turizmimiz Ne Durumda

Ülkemiz, potansiyeli olmasına rağmen av turizminden fazla gelir elde edememektedir. Avlanmak için gelen yabancıları sayısı yılda iki bini bulmamaktadır. Bu yoldan elde edilen turizm geliri ise 10 milyon dolar civarındadır. Bu miktarın yarısı av hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ödenmekte, yarısı ise konaklama, ulaşım ve beslenme giderleri olmaktadır. 

 

Bugün ülkemizde av turizmi lisansına sahip 50 civarında seyahat acentesi bulunuyor. Ancak bunların 10-15 tanesi aktif olarak faaliyet gösteriyor. Aslına bakılırsa yabancı avcılar yabancı turistlere göre göre 20 kat daha fazla para bırakıyor. Ülkemize en fazla Amerika, İspanya ve Almanya’dan avcılar gelmektedir.

Ülkemizin bitki örtüsü, coğrafi yapısı ve yaban hayatı, av turizminin gelişmesine son derece elverişlidir. Av turizmine uygun alanlar ve yeni açılacak avlanma alanları, ülkemizin av hayvanı potansiyeli de dikkate alınarak, Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Adı geçen Genel Müdürlük aynı zamanda şu çalışmaları yapmakla da görevlidir:

 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde avlanma ve avcılıkla ilgili işlemleri yürütmek
 • Usulsüz avcılığın önlenmesi için, av koruma, kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdürmek
 • Avlanabilecek hayvanların ve ortamların araştırmasını yapmak ve envanterlerini çıkarmak
 • Elde edilen sonuçlara göre avlanma planları yapmak ve av alanlarının düzenlenmesi, tescil edilmesi ve işletilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek
 • Av hayvanları üretme tesisleri kurmak ve bu tesisleri işletmek
 • Doğaya av hayvanlarının yerleştirilmesi ve av hayvanlarının veya yumurtalarının alınması ile işlemleri yapmak
 • Orman içi sularda balık varlığını sürdürümek için üretme istasyonları kurmak
 • Av hayvanları ve orman içi su kaynaklarının devamlılığını sağlamak için ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak
 • Avcılık belgelerinin düzenlenmesi, vizesi, iptal edilmesi ve av turizmi uygulamaları ile ilgili işlemleri yürütmek
 • Sürdürülebilir Avcılık Stratejisi ve Eylem Planları’nı hazırlamak
 • Gerekli durumlarda uluslararası sözleşmeler ve uluslararası yasal düzenlemelerden kaynaklanan işlemleri yürütmek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu görevlerine ilave olarak aynı zamanda av turizmi çerçevesinde avlanmalarına izin verilen yaban hayvanlarının avlanma planları ve yıllık avlanma kotaları ile ilgili işlemleri de yapar.

Bu kapsamda 1 Nisan 2015 ile 31 Mart 2016 tarihleri arasında uygulanacak Av Turizmi Uygulama Talimatı hazırlanmıştır. Bu uygulama talimatında yer alan bir kısım başlıklar şunlardır:

 • Avına izin verilen yaban ve av hayvanı türleri, avlanma tarih ve avlanma zamanı ile avlama süresi
 • Türlerinee göre ücretler, kotalar ve kurallar
 • Avlanma usul ve şekilleri
 • Avda kullanılacak silah, mermi, aksamlar ile silah ve mermi geçici giriş belgesi
 • Başvurular ve izin belgeleri
 • Yerli avcı tahsis kota başvuruları ve değerlendirme
 • Yabancı avcı tahsis kota başvuruları ve değerlendirme

Yabancılar ülkemizde avlanabilmek için, Orman Bakanlığı tarafından A Grubu Seyahat Acenteleri’ne verilen Av Turizmi İzin Belgesi’ne sahip olmak zorundadır. Ayrıca yabancılar, Orman Bakanlığı tarafından tescil ve ilan edilen özel av alanlarında ve sadece buralarda üretilip serbest bırakılan av hayvanlarını avlayabilirler.

Seyahat acenteleri aracılığı ile avlanabilen yabancı avcılar, av tüfeği ve av malzemelerini beraberlerinde getirebilirler. Yabancıların av izin belgelerinde, avcının adı, soyadı, uyruğu, ülkemize hangi kapıdan giriş ve çıkış yapacakları, nerede avlanacakları, hangi av hayvanlarını avlayabilecekleri, ne kadar avlanabilecekleri ve hangi tarihler arasında avlanacakları belirtilmektedir.

Ülkemizde avlanma için izin verilen yaban hayvan türleri ve avlanma süreleri yıldan yıla değişmektedir. Bu değişiklikler her yıl Merkez Av Komisyonu tarafından açıklanmaktadır.

Av turizmi kapsamında, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, vaşak gibi büyük av hayvanlarının avlanması ücrete tabidir. Bunlar dışındaki hayvanların avlanması ise sadece özel av alanlarında mümkündür. Yabancı avcılar sadace bu alanlarda avlanabilir ve söz konusu av hayvanları dışında başka av hayvanlarını avlayamazlar.

 

Ülkemizdeki av hayvanlarının türlerini ve yaşam alanlarını izlemek için gelecek yabancı uyruklu araştırmacıların faaliyetleri, Orman Bakanlığı’nın kontrol ve denetimi altında yapılır.

En Son Yazılanlar