Merakla Beklenen Turizm Eylem Planı Açıklandı

Turizm sektörünün ciddi sorunlar yaşadığı bugünlerde merakla beklenen Turizm Eylem Planı, Başbakan tarafından açıklandı. Açıklanan Turizm Acil Eylem Planı Destek Paketi önemli maddeler içermektedir. Başbakan paketin sunuş konuşmasında, hiç kimsenin sınırlarımızın içindeki ve dışındaki ateş çemberi yüzünden içe kapanacağımızı düşünmemesi gerektiğini söyledi. Paket ile getirilen en büyük destek, ülkemize turist getiren A grubu seyahat acentelerina kredi garanti fonu teminatı ile sağlanacak kredi kullanma imkanıdır.

 

Başbakan, turizm acentelerinin ödemelerinde bir sorun yaşanırsa, turizm sektörünün banka borçlarının yeniden yapılandırılacağı sözünü de vermiştir. Bunun yanı sıra konaklama ile deniz turizmi tesislerinden, belirlenecek miktarda döviz girişi sağlayan firmalar ihracatçı sayılacaktır. Başbakan bu önlemler ile ülkemizin dünyaya daha fazla açılacağı ve daha fazla bütünleşeceği inancını dile getirmiştir.

Bilindiği gibi seyahat acenteleri üç gruba ayrılmaktadır. A grubu seyahat acenteleri, her türlü seyahat acenteliği hizmetlerini veren firmalardır. B grubu seyahat acenteleri, A grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini ve uluslararası kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının biletlerini satarlar. C grubu seyahat acenteleri ise sadece ülkemiz vatandaşları için ülke içi turlar düzenlerler.

Turizm Acil Eylem Planı Destek Paketi’nde, yabancı ülkelerden turist getiren A grubu seyahat acentelerine uçuş başına olmak üzere 6 bin dolar destek verilmesi söz konusudur. Başbakan’ın açıklamasına göre, turizm sektörüne 255 milyon TL destek verilmesi planlanmıştır. Ayrıca 280 milyon liralık ödeme kolaylığı getirilmiştir.

Ancak uzmanların görüşüne göre, yaşanan olaylardan sadece turizm sektörü değil, tekstilden taşımacılığa, üreticilerden tedarikçilere kadar turizm ile ilişkisi olan diğer sektörler de etkilenmiştir. Yakında işsizlik oranlarının bu yüzden artması kaçınılmazdır. Bunun yanında sadece A grubu seyahat acentelerine tanınan uçuş başına 6 bin dolarlık destek, Nisan ve Mayıs aylarını kapsamaktadır. Uzmanlar bu desteğin tüm yıla yayılmasını ve desteğin boş koltuk başına sağlanmasını istemektedir.

Bu arada Başbakan, Rusya ile olan gerilimin ve komşu ülkelerdeki gelişmelerin turizmde sıkıntılar yarattığını bildiklerini, Rus turizm şirketleri tarafından yapılan rezervasyon iptallerinin anlık bir karar olduğunu, ve ülkemize Rusya’dan gelecek turist sayısının düşmeyeceğini sandıklarını söylemiştir. Başbakan’a göre Rus turistler uzun yıllardır ülkemize geliyorlar. Ülkemizi gördüler, beğendiler ve bu yüzden her yıl gelmeye devam ettiler. Bir yılda 4 buçuk milyon turistin gelmesi bir anlık bir iş değildir. Bir zamanlar çocuk olarak gelen turistler sonraki yıllarda birer yetişkin olarak geldiler. Bu birikim tek bir siyasi kararla ortadan kalkaakdeğildir. Bu turistler yine de ülkemize gelmenin bir yolunu bulacaktır. Bu yüzden gelen turistlerin ülkeleri ile sorun yaşıyor olsak bile turistlere daha fazla ilgi göstermek ve daha iyi davranmak zorundayız.

Turizm sektörünü, yaptırım uygulayarak bir silah gibi kullanmak Rusya’nın da işine gelmez bir başka ülkenin de. Bu nedenle ülkemize gelecek Rus turist sayısında düşme beklenmemektedir.

Ne yazık ki son zamanlarda ülkemiz aleyhine kara propaganda yapılmaktadır. Bu propaganda ülke yönetimleri tarafından yapılmaktadır ama insanlarnı sağ duyulu davranmaları gerekir. Başbakan, turist sayısında panik havası yaratılmaması gerektiğini ve gerekli önlemlerin alındığını söylemiştir. Turizm Acil Eylem Planı Destek Paketi bu amaçla hazırlanmıştır. Turizm sektöründe bir daralma havası yaratılmamalıdır. Devlet turizm faaliyetlerine yönelik olarak bu yıl yüksek ve özel bir bütçe ayırmıştır. Tanıtım faaliyetleri arttırılacaktır. Turizm sektörüne verilecek desteğin maliyeti, Maliye Bakanlığı’nın yedek ödeneğinden karşılanacaktır, bu şekilde ekonomiye ilave yük getirmeyecektir. Bu noktada önemli bir adım da ülkemiz, hedef ülkeleri değiştirecektir. Turizmimizin belli ülkelere odaklanmış olması doğru değildir.