01232019Çrş
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Turizmde Gelinen Nokta ve Çözüm Önerileri

Bugünlerde turizm sektörü ciddi bir sorun ile karşı karşıyadır. Bir yandan güneydoğu sınırımızda yaşanan gerginlikler, bir yandan uçak düşürme olayı yüzünden Rusya ile içine düştüğümüz çıkmaz, bir yandan da büyük şehirlerde artış gösteren terör olayları, turizm sektörünü önemli ölçüde tehdit etmekte ve turizm gelirlerimizi baltalamaktadır. 

 

Bu gerçeklerin farkında olan Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, turizm için önlemler raporu hazırlamıştır. Raporda turizm ile ilişkili sektörlerde bir afet durumu yaşandığı açıklanmakta ve turizmde gelinen noktada kısa ve uzun vadede neler yapılabileceği konusunda çözüm önerileri yer almaktadır.

Açıklamalara göre turizm sektörü, gerek yarattığı istihdam potansiyeli, gerekse sağladığı döviz girdisi ile ülkemiz için hayati öneme sahip bir sektördür. Sadece 2003 ile 2015 yılları arasında ülkemize gelen yabancı turist sayısı yaklaşık 290 milyon ve bu turistlerin sağladığı döviz girdisi 250 milyar dolardır. Bu döviz girdisi tek başına ülkemizin dış ticaret açığının yüzde 30’unu kapatmaktadır.

Yukarıda sözü edilen olayların etkisi ile, bu yılın Ocak ayında İstanbul’a gelen Rus turist sayısında yüzde 48, Antalya’ya gelen Rus turist sayısında ise yüzde 81 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu inanılmaz bir düşüştür ve turizm gelirleri açısından acı bir kayıptır. Kayıpların oluşmasında sadece Rus turistlerin değil Avrupalı turistlerin gelmemesi de etkili olmuştur. Bu ülkelerdeki düşüş oranı da yüzde elli civarındadır.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde turizm tamamen durmuştur. Batı bölgelerinde ise yaşanan rezervasyon iptalleri ile neredeyse durma noktasına gelmiştir. Rusya ile yaşanan kriz, dış politika ve Suriye konusundaki tutarsız yaklaşımlar ve yaşanan terör olayları, turizm sektörünü büyük bir açmazın içine itmiştir.

Raporda, yaşanan olayların sadece turizm sektörünü değil, turizm ile ilişkisi olan bütün sektörleri etkilediği açıklanmıştır. Tekstilden kuyumculuğa, taşımacılıktan dericiliğe, üreticilerden tedarikçilere kadar her kesim, ekonomik olarak bu olumsuz havadan etkilenmiştir. Çok yakında bunlara bağlı olarak işsizlik sorunu da başgösterecektir. Binlerce kişinin işsiz kalması söz konusudur. Bu işsiz ordusuna Antalya’da 80 bin, ülke genelinde ise 500 bin çalışanın eklenmesi beklenmektedir.

Yaşanan krizin bir etkisi de mali piyasalara olacak. Ödeme halkaları kopmaya başladığı zaman bundan etkilecek çok kişi olacak. Gerçi hükümet bir takım önlemler açıkladı ama bunlar için hem geç kalındı hem de önlemler yetersiz oldu. Raporda bu konuda Fransa örnek gösterilmiş. Fransa’da hükümet, terör saldırısından hemen sonra, bölgedeki esnafa 6 aylık ödeme kolaylıkları tanımıştır. Bizde ise geç ve yetersiz adımlar atılmaktadır.

Hazırlanan rapor konusunda bir televizyon kanalına konuşma yapan Çetin Osman Budak, rapordaki sözü edilen önerileri bu konuşmasında da yinelemiştir. Devletin turizme acil önlem paketi ile, teşvik kapsamında sadece 80 milyon dolar verdiğini söylemiş ve turizm çalışanlarının hiç düşünülmediğini belirtmiştir.

Bilindiği gibi devletin vereceği destek 400 bin turist getiren firmalara verilecektir. Bu firmaların sayısı ise onu geçmemektedir. Son dakika satışlarının büyük bir beklenti olduğu turizm sektöründe bunun bile kurtarıcı olmayacağı sanılıyor. Oysa zaten geç kalınmıştır ve daha fazla geç kalınmadan ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Herşeye rağmen Rusya’dan en iyimser tahminle bir milyon turist gelse bile, gelmeyecek olan 3,5 milyonluk turist kaybının nasıl kapatılacağı hala bir soru işaretidir.

Bu nedenle şu önlemlerin alınması önerilmektedir:

      Yöneticiler şiddet dilini terk edilmelidir.

      Tanıtım bütçesi 100 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarılmalıdır.

      Özellikle Avrupa ülkelerinde, hızlı tanıtım ve imaj kampanyaları yürütülmelidir.

      Nisan-Mayıs aylarında uçak başına 6 bin dolar olan destek, boş koltuk desteğine döndürülmeli ve tüm yıla yayılmalıdır.

      Türk Hava Yolları, önemli tatil merkezlerine ülke dışından ek tarifeli seferler koymalıdır.

      Antalya Havaalanı aktarma limanı olmalıdır.

      Turizm iş kolunda istihdam yükleri düşürülmelidir.

      Konaklama sektörü ihracatçı kapsamına alınmalı ve desteklerden yararlanmalıdır.

      Turizm firmalarına faizsiz veya düşük faizli kredi desteği verilmelidir.

 

 

En Son Yazılanlar