12162018Pz
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Ankara

Ankara
Herşeyden önce ülkemizin başkentidir Ankara. Eti Yokuşu’nda 1937 yılında yapılan kazılar bu bölgede en az MÖ 3000 yıllarında yerleşim olduğunu ortaya çıkarmış. Bölgenin tarihi geçmişi Hatti uygarlığına kadar uzanıyor.

Sakarya

Sakarya
Sakarya, Marmara bölgesinde Karadeniz’e kıyı bir şehrimizdir. Üçüncü büyük nehrimiz olan Sakarya Nehri, Karasu ilçesinde Karadeniz’e dökülmektedir. Antik dönemlerde de bu bölgede yerleşim olmuş. Burada yaşayan Frigler, Sakarya Nehri’ne Sangari adını vermişler.

Kırklareli

Ankara
Eski adı Kırkkilise olan Kırklareli, Marmara bölgesinde Trakya’da bulunmaktadır. Bu bölgede ilk şehir devletlerin ortaya çıkışı MÖ 3200 yıllarında başlamış. Kırklareli ve çevresinde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen bulgular, bu bölgenin MÖ 5800’lere uzanan eski bir yerleşim bölgesi olduğunu gösteriyor.

Düzce

Düzce
Düzce, Batı Karadeniz bölgesindeki yeni illerimizden biridir. Burada MÖ 1390 ile 800 yılları arasında Hititler hüküm sürmüş. Düzce’nin kuzeyinde bulunan Konuralp’te ilk yerleşimlerin MÖ üçüncü yüzyılda olduğu görülmüş. Romalılar’ın Bithinya eyaleletinin önemli bir şehriymiş burası.

Edirne

Edirne
Edirne, Marmara bölgesinde Trakya’da bulunmaktadır. Ülkemizin Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer alan Edirne, Tunca, Arda ve Meriç nehirlerinin buluştuğu düzlükte kurulmuştur. Avrupa’ya uzanan karayolu üzerindedir.

Zonguldak

Zonguldak
Zonguldak, Karadeniz kıyısında bulunan bir şehrimiz. Ülkemizin özellikle Karadeniz ülkeleriyle yapılan ticaretinde Zonguldak limanı önemli bir yere sahiptir. Antik dönemlerde şehire Sandrake ismi verilmiş.

Tekirdağ

Tekirdağ
Marmara bölgemizde Trakya’da bulunan illerimizden bir de Tekirdağ’dır. Karansıllı Köyü çevresinde yapılan kazılarda Tekirdağ’da insan yerleşimini gösteren en eski kalıntılara ulaşılmış. Bu kalıntılar bir milyon yıl ile 250 bin yıl önceleri arasında bu bölgede yaşam olduğunu gösteriyor.

Bolu

Bolu
Bolu, Batı Karadeniz bölgesinde yer alan ilimizdir. Burada ilk yerleşenler MÖ sekizinci yüzyılda, batıdan gelen Bithinyalılar olmuş. O dönemde şehir Bithynion olarak anılıyormuş. Büyük İskender öldüğünde burada bağımsız Bithinya Krallığı kurulmuş.

Çanakkale

Çanakkale
Marmara Bölgesi’inin güney batısında, Çanakkale Boğazı’nın kıyısında kurulu olan Çanakkale, tarihi ve doğal güzelliklere sahip bir ildir. Hem antik çağlardaki Truva Savaşı, hem de yakın zamanda yapılan Çanakkale Savaşları burada yaşanmıştır. Bu iki savaşın anısına her yıl Çanakkale’de farklı etkinlikler yapılır.

Bilecik

Bilecik
Bilecik ili, Marmara bölgesinin güney doğusunda yer alıyor. Bilecik’in en önemli özelliği, Osmanlı İmparatorluğu’nun burada doğmuş olmasıdır. Bugün Söğüt ilçesinde her yıl Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt şenlikleri düzenleniyor.

Balıkesir

Balıkesir
Balıkesir, toprakları hem Marmara hem de Ege Bölgesi’ne yayılan bir ilimizdir. Balıkesir’in hem Ege Denizi’ne hem de Marmara Denizi’ne kıyısı bulunuyor. Balıkesir bölgesinde ilk yerleşim izleri MÖ 8000’lere kadar uzanıyor.

Eskişehir

Eskişehir
Eskişehir İç Anadolu bölgesinde yer alıyor ve şehrin geçmişi çok eskilere uzanıyor. Eskişehir ve çevresinde MÖ ondördüncü yüzyılda Hititler yerleşmişler. Daha sonra Anadolu’ya yayılan Frigler bu topraklara gelmiş. Friglerden sonra Lidyalılar, arkasından Persler egemen olmuşlar.

Bursa

Bursa
Bursa Marmara Bölgesi’nin bir incisidir. Çağlar boyunca çeşitli uygarlıklar gelmiş geçmiştir Bursa’dan. Ama en büyük gelişmeyi Osmanlı döneminde görmüştür. Osmanlılar’a uzun dönem başkentlik de yapan Bursa’da, bu yüzden her adımda Osmanlı döneminden bir iz görmek mümkündür. Ancak farklı dinler açısından da her zaman hoşgörülü olmuştur Bursa.

Kütahya

Kütahya
Kütahya İç Anadolu bölgesinin batısında yer alan bir ilimizdir. Antik dönemde Kütahya, Cotiaeion olarak anılıyormuş. Coğrafyacı Strabon bu ismin Kotis’in Şehri anlamına geldiğini söylüyor. Kotis, Romalılar tarafından Trakya’dan buraya gönderilen bir komutan.

Yalova

Yalova
Yalova, Marmara bölgesinde, Armutlu Yarımadası’nın kuzeyinde, Samanlı Dağları’nın kuzey eteklerine kurulmuştur. Yalova çevresinde ilk yerleşimler MÖ 3000 yıllarında başlamış. MÖ 2000’li yıllara gelindiğinde Hititler, sonra da MÖ 1200’lerde Frigler bu çevrede egemen olmuşlar.

Manisa

Manisa
Manisa, Ege Bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Antik dönemde de şehrin ismi Magnesia’dır. Roma İmparatorluğu döneminde şehrin tam adı Magnesia ad Sipylum’dur. Yani mıknatıs ve magnezyum kelimelerinin kökeni Manisa’nın isminde gizlidir.

İstanbul

İstanbul
İstanbul bir dünya şehridir. Buraya ilk gelenler Yunanistan’dan gelen Megaralılar’dır. MÖ 680’lerde ilk olarak Halkedon şehrini kurmuşlar (bugün Kadıköy). 20 yıl kadar sonra arkadan gelen ikinci dalga Megaralılar ise bugün Tarihi Yarımada olarak bilinen topraklara şehir kurmuşlar.

İzmir

İzmir
İzmir, Ege bölgesinde ülkemizin en büyük üçüncü şehridir. Antik dönemde de bugün olduğu gibi kalabalık ve hareketli bir liman şehri olmuş İzmir. O dönemde Efes antik şehri bir kıyı şehriymiş. Efes, Roma İmparatorluğu döneminde dünyanın en büyük şehirlerinden biriymiş.

Kocaeli

Kocaeli
Kocaeli Marmara bölgesinde önemli bir sanayi şehridir. Şehirde tarih öncesi dönemlerden yerleşim izleri bulunmaktadır. Antik dönemde Roma İmparatorluğu’nun Bithynia eyaleti bu topraklara kadar uzanıyormuş. MÖ 700’lerde Trakya’dan gelen Megaralılar İzmit Körfezi’nin güneyindeki Başiskele çevresine şehir kurmuşlar.

Aydın

Aydın
Ege bölgesinde bulunan Aydın, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir ilimizdir. Antik çağlarda MÖ 2500 yılında Hititler döneminde gelişmiş, sekizinci yüzyılda Lydia döneminde ise en parlak çağını yaşamış.

En Son Yazılanlar