01232019Çrş
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Geleneksel Danslar

Horon
Zeybek
Halay

Ülkemizde her bölgenin coğrafi özellikleri, iklim koşulları ve insan yapısı ile ilgili olarak kendini gösteren, farklı motifler ve ezgilerle süslenmiş halk dansları vardır. Folklorik yapıdaki bu geleneksel danslar, görsel olarak büyüleyici niteliktedir.

Batı Anadolu denilince akla zeybekler gelir. Orta ve Güney Anadolu denilince halaylar çıkar karşımıza. Doğu Anadolu bar bölgesidir. Trakya horalar ile akla gelir. Doğu Karadeniz, horonları ile ünlüdür.

Halay halk danslarına, Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da rastlanır. Oldukça hareketlidir. Ritmik ögeleri zengindir. Müzik yapısı sade ama hareketleri zengindir. Genelde davul ve zurna eşliğinde oynanır. Aynı zamanda kaval, sipsi, çığırtma veya bağlama da kullanılır. Türk halk müziklerinin tüm ölçüleri kullanılır.

Horonlara daha çok, Karadeniz kıyılarında ve iç bölgelerde rastlanır. Tempo, ritim, düzenleme ve ölçü olarak diğer bölgelerdeki halk danslarından çok farklıdır. Genelde grup olarak oynanır. Müzikleri çok hızlıdır Genelde asıl adı cura olan küçük bir zurna ile kullanılır. Bölgenin iç kısımlarında üflemeli sazlardan tulum ve mey de kullanılır.

Zeybekler, Batı Anadolu’ya özgüdür. Müzik şekli ve zengin dansları ile Anadolu’ya en fazla dağılan danstır. Farklı tempoları vardır. Özellikle yavaş zeybekde geleneksel olarak davul ve zurna kullanılır. İki davul ve iki zurna kullanılması ise bir gelenektir. Zeybek bölgesinin diğer bir dansı bengidir. Zeybekden çok farklıdır ve farklı müzik özelliğindedir.

Barlar, Doğu Anadolu halk danslarındandır. Genelde açık havada, davul ve zurna eşliğinde oynanır. Bazen kadınlar sadece türkü eşliğinde oynar.

Bu sayılanlar dışında, bir çeşit düğün müziği olan karşılamalar da halk danslarımızın örneklerindendir. Birbirinden farklı hareketlerle ve yüz yüze karşılıklı olarak oynanır. Temposu hızlıdır. Hora tipi halk dansları ile aynı müzik ve ritim yapısındadır. Geleneksel olarak iki davul ve iki zurna eşliğinde oynanır.

Yine tahta kaşık ile oynanan halk dansları başka bir örnektir. En çok Akdeniz bölgesinde rastlanır. Ritimler hep tahta kaşık ile tutulur. Enstrüman olarak saz, bağlama ve klarnet kullanılır. Genelde halk türküleri eşliğinde dansedilir.

Samahlara ise genel olarak Alevi toplulukların dini seromonilerinde rastlanır. Müzik yapısı çok özeldir ve zengin figür yapısına sahiptir. Geleneksel enstrümanları yoktur. Yaygın olarak sadece türküler eşliğinde oynanır.

 

En Son Yazılanlar