01232019Çrş
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Güzel Sanatlar

Güzel SanatlarGüzel sanatların temelini resim, heykel ve mimarlık oluşturur. Ancak günümüzde bunlarla sınırlı olmayan modern ve çağdaş sanat çalışmalarını da kapsayacak şekilde görsel sanatlar ifadesi kullanılmaktadır.

Gelenek ve Görenekler

Kına Gecesi

Gelenek ve görenekler, bir toplumda kuşaktan kuşağa aktarılan, eskilerden beri uygulana gelen, bu yüzden de saygı duyulan ve değer verilen, yasal olarak değil ama bir yerde yaptırım gücü olan kültürel alışkanlıklarımız, bilgilerimiz, değerlerimiz, törelerimiz ve davranışlarımızdır.

Opera Bale

OperaOsmanlı döneminde 1675 yılında sarayda yapılacak bir düğün için opera getirtilmesi düşünülmüş ancak bu gerçekleşmemiş. 1720 yılında Mehmed Çelebi, Fransa’ya büyükelçi olarak gönderilmiş. Fransa’da bir yıl kadar kalmış ve döndüğünde orada gördüklerini bir kitapta toplamış.

Geleneksel Danslar

Horon

Ülkemizde her bölgenin coğrafi özellikleri, iklim koşulları ve insan yapısı ile ilgili olarak kendini gösteren, farklı motifler ve ezgilerle süslenmiş halk dansları vardır. Folklorik yapıdaki bu geleneksel danslar, görsel olarak büyüleyici niteliktedir.

Türk Edebiyatı

Türk EdebiyatıTürk edebiyatı derken Türkçe üretilmiş sözlü ve yazılı metinler ifade edilir. Ancak İslamiyetin etkisiyle dilimiz Farsça ve Arapça’nın etkisine girmiş ve saray çevresinde Fars edebiyatının etkisi ile üretilen bir edebiyat anlayışı ağırlık kazanmıştır.

Geleneksel ve Modern Müzikler

Geleneksel MüzikÜlkemiz bulunduğu cografi konumu yüzünden, Doğu, Batı, Akdeniz, Ortadoğu ve İslam kültürü gibi birbirinden çok farklı kültürlerin buluştuğu bir bölgededir. Bu kültürel çeşitlilik, tarihin derinliklerinden gelen bir zenginliktir. Anadolu toprakları, dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biridir ve binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürel zenginlik kendini müzik kültürümüzde de göstermektedir.

Bayram, Tören ve Kutlamalar

Cumhuriyet BayramıGeleneklerimizde bayramların, törenlerin ve kutlamaların apayrı bir yeri vardır. En temel özelliği belli günlerde ve halkın katılımı ile yapılıyor olmalarıdır. Gelenek ve göreneklere dayalı, kuralları ve yöntemleri olan bu kutlamaların birleştirici etkileri vardır.

En Son Yazılanlar