Telmessos

Telmessos
Telmessos, antik dönemde Fethiye bölgesinde ilk yerleşim yeridir. Bugün Fethiye ilçesinin toprakları olan bu bölge, antik çağda Telmessos olarak anılıyormuş. Likya ile Karia sınırında ve Akdeniz kıyısında kurulduğundan bugüne, Telmessos antik şehrinde kesintisiz olarak hep yerleşim olmuştur. Burada MÖ 3000 yıllarında ilk yerleşimlerin olduğu sanılıyor.

Telmessos çok sayıda deprem geçirdiğinden, antik dönemden bugüne çok fazla eser gelememiştir. Ancak bugünkü ilçe merkezinin çeşitli yerlerine dağılmış lahitler ve ilçenin güneydeki kayalıklara oyulmuş mezarlar antik çağdan bugüne ulaşabilmiştir. Kaya mezarlarının en görkemlisi Amyntas mezarıdır.

Bu mezarın cephesi tamamen İyon düzenini anımsatır. Mezarın doğu yamacında bulunan başka kaya mezarları tapınak cephelidir.

Ayrıca son dönemde yapılan kazılarda bir tiyatro kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Tiyatro ilk 19. yüzyıl gezginleri tarafından farkedilmiş. Yakın zamana kadar üstü kapalıymış. Fethiye Müzesi’nin başlattığı kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkmış. Tiyatroda hem Helenistik dönem özellikleri he de Roma dönemi özellikleri görülüyor. MS üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda arena olarak kullanılmış.

Antik dönem efsanelerine göre Telmessos, tanrı Apollon’un çocuğudur ve şehir bu çocuğun adına kurulmuştur. Apollon bu çocuğu şehrin kahini olarak tayin etmiş. Telmessos antik şehri hakkında elde fazla bir bilgi yok. Telmessos, her zaman Likya şehirlerinden biri olarak da sayılmaz.

Persler MÖ 500’lerde Likya’yı işgal ettiklerinde Telmessos üzerinden gelmişler. Bu dönemde zaman zaman Perslerin egemenliğine girmişler ve çıkmışlar. MÖ dördüncü yüzyılda ise Likyalılar ile savaşmışlar ve kaybetmişler. Telmessos sınırda bir şehir olduğundan bu el değiştirmeler hep Likya’nın batı sınırının zaman zaman değişmesine neden olmuş.

Tarihçi Herodot Telmessos antik şehrinden bahsederken kahinlerine danışılan bir şehir olarak bahsetmiş. Amasyalı büyük coğrafyacı Strabon ise burasının sadece bir Likya şehri olduğunu söylemiş.

Büyük İskender, MÖ üçüncü yüzyılda Telmessos’a geldiğinde, şehir hemen kapılarını açmış ve bir barış anlaşması yapılmış.

MS 43 yılında Romalılar Likya’yı Roma’nın bir eyaleti olarak ilan edince Telmessos da bu tarihten itibaren Roma egemenliğine girmiş.

Yedinci yüzyılda Arap akınları başlamış ve şehir güçsüzleşince önemini kaybetmeye başlamış.

Telmessos’ta ortaçağda savunma amaçlı yapılmış bir de kale kalıntısı bulunmaktadır.