11152018Prş
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Phokaia

Phokaia
İzmir’in Foça İlçesi’nin antik dönemde adı Phokaia idi. Burası 12 İyon şehrinden biridir. Son dönemde elde edilen bilgilere göre Phokaia antik şehrinin kuruluş tarihinin MÖ 2000’lere kadar uzandığı tespit edilmiş.

Şehrin açığında bulunan adalar, bugün bile fok balıklarının üredikleri yerlerdir. Bu yüzden şehrin adının fok balıklarından geldiği düşünülüyor. Bir diğer görüşe göre de antik Yunanlıların bu şehri kurduğu yönündedir.

Tarihçi Herodot, Phokaia şehrini kuranlar için demiş ki, onlar şehirlerini yeryüzünde bilinen en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurdular.

Kurulduğu dönemde Phokaia antik şehri dönemin önemli merkezlerinden biri olmuş. Aynı zamanda Batı Akdeniz’de çok sayıda denizaşırı koloni kurmuşlar. Bu kadar görkemli bir şehir olmasına rağmen günümüze çok fazla birşey ulaşmamıştır. Yine de yapılan kazılarda gün yüzüne çıkan kalıntılar olmaktadır.

O dönemden bugüne ulaşan en önemli yapı, şehrin savunma duvarlarıdır. Oldukça gösterişli, yüksek ve güçlü olan bu duvarlar, taş yığma yöntemiyle yapılmış. Üzeri toprakla örtülmüş bir tümülüsün içinde bugüne kadar korunmuşlar. Ne yazık ki bu duvarlar 1970’lerde yapılan bir yol çalışması sırasında oldukça hasar görmüş. Tarihçi Herodot da bu duvarların yapılışından ve mimarisinden söz eder. Bugün ortaya çıkan kalıntılar, onun anlattıklarına birebir uymaktadır.

Phokaia antik şehri bastırdığı sikkelerde şehrin sembolü olan fok balıklarının kabartmasını kullanmıştır.

MÖ 550’li yıllarda Phokaia, Pers saldırılarına uğramış ve Perslerin hakimiyetine girmiştir. Bundan sonra da hem nüfus olarak hem de ekonomik açıdan düşüş başlamıştır.

Son dönemde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, işlemesi kolay bir malzeme olan tüf taşından (Foça taşı) yapılmış at heykelleri ve kartal başlı, aslan gövdeli mitolojik heykeller, Phokaia’nın antik dönemdeki büyük taş heykel ustalığındaki gücünü göstermektedir.

Phokaia antik şehrinde bulunan diğer kalıntılar, Athena Tapınağı’nın sütun başları ve bazı duvarları, Taş Kule olarak bilinen Pers mezar anıtı, Hellenistik dönemden kaya mezarı ve Roma döneminden mozaiklerdir.

Cenevizlilerden kalma gemi barınağı ve Osmanlı döneminden kale diğer önemli eserlerdir.

Bunun yanında Phokaia antik şehrinin büyük bir bölümü, mevcut şehir yapılarının altındadır.

En Son Yazılanlar