11152018Prş
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Olympos

Olympos
Olympos
Antalya’dan Finike’ye giderken Tekirova’yı geçtikten sonradır Olympos antik şehri. Şehir MÖ ikinci yüzyılda kurulmuş. Bir liman şehri olan Olympos MS onbeşinci yüzyıla kadar varlığını korumuştur. Çıralı köyünün yakınında bulunan Olympos müthiş güzellikte bir vadinin iki yakasına kurulmuş.

Çıralı köyü ayrı bir doğa harikasıdır. Yerli halkı buraya Yanar der. Binlerce yıldır hiç sönmeyen alevler vardır yanındaki dağda.

Bugün antik şehirde bulunan kalıntılar geç Roma ve erken Bizans dönemlerine aittir. Burada ciddi bir kazı çalışması yapıldığı söylenemez. Kalıntılarının çoğunun üzeri çalılar ile kaplıdır.

Olympos Likya Bölgesi’nin en büyük şehirlerinden biridir. Kendi adına sikke bastırmıştır. Likya Birliği içinde üç oya sahip önemli bir şehirdir. Romalı bir devlet adamı, bilgin ve yazar olan Çiçero burayı anlatırken, sanat eserleriyle dolu çok zengin bir şehir olarak bahseder.

Büyük depremler geçiren şehir, korsanlar tarafından da iki kez ele geçirilmiştir. Hıristiyanlığın yayıldığı dönemde de Olympos önemli bir merkez olmuş.

Yedinci ve sekizinci yüzyıllarda Araplar istial etmiş şehri. Dokuzuncu yüzyıldan onaltıncı yüzyıla kadar Cenevizli tüccarlar üs olarak kullanmışlar.

Arkasından Barboros Hayrettin Paşa Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini kurunca şehir tamamen terkedilmiş. Sonra da Olympos bir harabeye dönmüş.

Bugün Olympos antik şehrine denizden bakılırsa, Olympos çayının iki yanına yapılan taşkın önleme duvarları ve vadinin ağzında, yamacın alt kısmında yan yana duran iki lahit mezar görülür. Bu mezarlardan biri Olympos’lu korsanlardan Kaptan Eudemas’a aittir. Lahitin üzerinde küreksiz ve direksiz bir gemi kabartması ve bir de kaptanın ölümünü anlatan bir şiir bulunur.

Bir dizi Likya lahitini geçince erken Bizans dönemine ait mozayikli bir hamama ulaşılır. Oldukça hasar görmüş durumdaki hamamın güneyindeki tapınak kalıntısı İmparator Marcus Aurelius’a ait. Bu tapınağın MS 170’lerde yapıldığı sanılıyor.

Dağın yamacında nekropol bulunuyor. Burada geç Roma dönemine ait, yan yana dizilmiş odalar şeklinde ve çoğunda kitabe bulunan 250 civarında taş mezar bulunuyor. Nekropolün arkasında Olympos tiyatrosu bulunuyor. 1500 kişilik bu tiyatro ikinci yüzyılda yapılmış. Oturma yerleri oldukça harap olmuş durumda.

Antik dönemde nehir oldukça derinmiş. Taşkın duvarları önlem olarak yapılmış. Ancak nehrin içlerine kadar giren tekneler bu duvarın iki yakasında yükleme ve boşaltma yaparlarmış. Bugün derenin kenarlarında rıhtım kalıntıları görülüyor. Bu kalıntıların Hellenistik döneme ait olduğu sanılıyor.

En Son Yazılanlar