Letoon

Letoon
Letoon
Muğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında bulunan Letoon, ilk olarak 1841 yılında farkedilmiştir. İlk kazıların yapılması bundan 100 yıl kadar sonra olmuştur. 1960’larda başlayan kazılar Fransız arkeologlar tarafından yürütülmüş ve 40 yıl sürmüştür.

Kısa bir aradan sonra kazılar 2008 yılında yeninden başlatılmış ve üç yıl daha devam etmiştir.

Hemen yanındaki Xanthos (Kınık) antik şehir ile birlikte Letoon, 1988 yılında Unesco tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.

Antik dönemin şairlerinden Ovidius’un anlatımlarına bakılırsa Letoon, büyük tanrı Zeus’tan hamile kalan Leto’nun adına kurulmuş. Buradaki ilk yerleşimlerin MÖ yedinci yüzyılda olduğu sanılmaktadır. O dönemi anlatan kitabeler, buranın dini ve politik bir bölge olduğunu gösteriyor.

Şehirde yan yana dizilmiş üç tapınak var. Bunlardan en kuzeydeki Leto adına, ortadaki Artemis adına, güneydeki ise Apollon adına yapılmış. Tanrıça Leto’ya adanan tapınak, antik dünyanın bugüne kadar en iyi korunmuş tapınaklarından biridir. Tanrıça Leto, ikiz kardeşler Artemis ve Apollo’nun anneleriydi.

Leto tapınağının büyüklüğü 30x16 metredir. Apollo tapınağı da hemen hemen aynı büyüklüktedir, ancak Leto tapınağı kadar iyi durumda değildir. Bu iki tapınağın ortasında bulunan Artemis tapınağı küçüktür.

Bu tapınakların güneyinde bir çeşme  bulunuyor. Buradaki çeşmeden akan kutsal su kaynağı bugün bile çocuk sahibi olamayan kadınların deva aradığı bir kaynaktır. Bu çeşmenin MS ikinci yüzyılda yapıldığı sanılıyor. Çeşme İmparator Hadrian’a ithaf edilmiş.

Letoon antik şehrinin, MÖ beşinci yüzyılda Lykia’nın uygarlığının, bugün çok da görünmeyen anıtsal ahşap mimarisinin ve Anadolu’da gelişen Hellenistik mimarinin muhteşem taş işçiliğinin izlerini taşımaktadır.

Tapınakların bulunduğu alanın kutsallık özelliği, Roma ve ardından Bizans dönemi mimarisi ile bir uyum oluşturmaktadır.

MS ikinci yüzyılda yapılmış olan Stoa (ana cadde), aynı yıllarda Hellenistik Dönem mimari tarzında yapılmış tiyatro binasına uzanır. Tiyatro, arkasını bir tepenin yamacına dayamıştır.

Tapınakların doğusunda ise MS altıncı yüzyılda yapılmış, hristiyanlığın en erken dönem kiliselerinden biri bulunuyor.

Letoon antik şehrinde yaşayanlar, MS yedinci yüzyılda şehri terk etmişler.

Yakında, Leto Tapınağı’nın batı cephesindeki mimari özellikler eas alınarak tapınağın tümüyle ayağa kaldırılması planlanmaktadır.