11152018Prş
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Efes

Efes
Efes Antik Tiyatro
İzmir’in Selçuk ilçesi yakınlarında bulunan Efes, antik bir Yunan şehridir. MÖ 6000 yıllarında kurulmuştur. Antik Yunan döneminde İyonya’nın on iki şehrinden biridir. Efes’in ve yakın çevresinin tarihi, neolitik döneme kadar uzanmaktadır.

MÖ 1050 yıllarında bir liman şehri olan Efes’e Yunanistan’dan göçmenler gelmeye başlamış. MÖ 560 yılında ise şehir Artemis Tapınağı çevresine taşınmış. Artemis Tapınağı’ndan bugüne sadece yıkılmış kolonlar kalmıştır.

Bugün gezilen Efes şehri aslında Büyük İskender’in bir generali tarafından MÖ 300 yıllarında kurulmuştur. Yapılan plana göre şehirdeki bütün cadde ve sokaklar birbirini diklemesine keser.

Hellenistik ve Roma dönemlerinde Efes en görkemli zamanını yaşamış. Roma İmparatorluğu’nun Asya Eyaleti’nin başkenti yapılmış. MÖ birinci yüzyılda burada yaşayanların sayısı 200 bin kişiyi aşmış. Çok sayıda mermer anıtsal yapı yapılmış. Bugün tümüyle mermerden yapılmış olan ilk şehir kabul edilir Efes. Roma’dan özerk yaşayan şehrin kendi bastırdığı parası varmış.

Dördüncü yüzyılda liman nehirlerin getirdiği alüvyonlarla dolar. Bu yüzden Efes denizden uzaklaşır. Ticaret gerilemeye başlar.

Efes yedinci yüzyılda Araplar’ın saldırısına uğrar. 1330 yılında bu defa Türkler tarafından alınır. Onaltıncı yüzyıldan itibaren giderek küçülmeye başlar.

Efes, tarih boyunca birçok kez yer değiştirdiğinden kalıntıları da çok geniş bir alana yayılmıştır. Bu geniş alanı dört grupta toplamak mümkündür: Artemision, Ayasuluk Tepesi, Efes ve Selçuk.

Efes’te bulunan en önemli eser Artemis Tapınağı’dır. Tanrıça Artemis’e sunulan tapınak MÖ 550 yıllarında tamamlanmış. Tamamen mermerden yapılan tapınak dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. Tapınaktan günümüze birkaç mermer blok kalmıştır. Tapınağın yapılmasının 120 yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.

Efes’te bulunan Celsus Kütüphanesi Roma döneminde ikinci yüzyıl başlarında yapılmış. İki katlı olan binada zamanında 14 bin kitap bulunduğu sanılmaktadır. Celsus öldüğünde oğlu kütüphaneyi babası için mezar anıta çevirmiş. Roma döneminin en güzel yapıtlarından biridir.

Efes antik şehrine girişte gelenleri karşılayan büyük tiyatro, antik dünyanın en büyük tiyatrosu kabul ediliyor. Yaklaşık 24 bin kişilik bu tiyatronun üç katlı sahnesi bugün yok. Zamanında burada yarışlar ve gladyatör gösterileri yapılır, oyunlar sahnelenirmiş.

Meryem Ana Evi, Efes’te Bülbüldağı’nda bulunuyor. Burada İsa’nın annesi Meryem’in son yıllarını geçirdiğine inanılıyor. Meryem Ana Evi bugün Hıristiyanlar için hac yeridir.

En Son Yazılanlar