11152018Prş
Son GüncellemePzt, 11 Tem 2016

Turizm Reklam

Colossae

Colossae
Colossae
Colossae antik şehri, Denizli’nin Honaz ilçesinin iki kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Denizli’ye 25 kilometre uzakta bulunan Colossae şehri, Honaz’a giden karayolu üzerindedir. Antik şehir, Honaz Dağı’nın kuzeyinde Aksu Çayı’nın kenarında kurulmuştur.

Colossae’nin tarihi MÖ beşinci yüzyıla uzanır. O dönemdeki Frigya toprakları içinde bulunan en önemli yerleşim yeridir. Frigya’nın altı büyük şehrinden biri olduğu biliniyor. İlk zamanlar bir Frigya şehri olan Colossae daha sonra bir Grek şehri olmuştur.

Perslerin egemen olduğu dönemde Colossae antik şehri en parlak zamanını yaşamıştır. MÖ ikinci yüzyıldan itibaren Hierapolis şehrinin kurulması ile önemini kaybetmiştir. Şehirdeki en önemli ticaret yüncülük ve dokumacılık olmuştur. MS birinci yüzyılda Roma İmparatoru Neron döneminde yaşanan büyük bir depremde şehir harap olmuştur.

MS yedinci yüzyılda diğer Anadolu şehirleri olduğu gibi Colossae de Arap saldırılarına uğramıştır. MS sekizinci yüzyılın başlarında Honaz İlçe merkezinin bugün bulunduğu yerde Chonae isimli bir şehir kurulunca şehir tamamen terk edilmiştir. Chonae daha sonra başpiskoposluk yeri olmuş ve Anadolu’nun önemli bir din merkezi haline gelmiştir.

Colossae antik şehrinden tarihçi Herodot da bahseder. O dönemde İran Şahı Yunanistan seferine giderken bu şehrin yanından geçmiş. Ünlü coğrafyacı Amasyalı Strabon da Colossae’yi şehircik olarak tanımlamış.

Hristiyanlık burada daha MS birinci yüzyılda İsa’nın havarilerinden Aziz Pavlos’un bir arkadaşının çalışmasıyla yayılmıştır. Hristiyanlığın İlk Yedi Kilisesi (İnanmışlar Topluluğu) Batı Anadolu’da kurulmuştu. Bu kiliselerden biri de Colossae’ye çok yakın olan Laodikeia şehrindeydi. Chonae, uzun süre Bizans İmparatorluğu sınırları içinde yaşamıştır.

Selçuklular döneminde Sultan Alparslan’ın birlikleri Malazgirt Savaşından önce, 1070 yılında Colossea, Laodikeia ve Chonae’yi ele geçirmiş ve yağmalamıştır. Sonra da geri çekilmişlerdir. Daha sonra Chonae, Haçlı Seferleri sırasında birkaç kez Bizanslılar ve Türkler arasında el değiştirmiş, 1207 yılında ise kesin olarak Türklerin idaresine geçmiştir. Colossae’in Osmanlılar’ın eline geçme tarihi ise 1429 yılıdır.

Colossae antik kentinin Akropol’ü ovanın yanıbaşında, alçak bir tepenin üzerindedir. Tepenin üstü şimdi tarladır. Doğu tarafında yamacın eteğinde bir tiyatro yeri vardır ama etrafa dağılmış bir kaç taştan ibarettir. Kuzeyinde ise kayaya oyulmuş oda ve ev tipi birkaç mezar bulunmaktadır. Nekropol alanında bulunan lahitler ise hala toprağa gömülü durumdadır.

En Son Yazılanlar