Alacahöyük

Alacahöyük
Alacahöyük Kral Mezarı
Alacahöyük, Çorum’un güneyindeki Alaca ilçesinin 15 kilometre kuzeybatısında bulunan bir höyüktür. Bu höyükte yapılan kazılarda dört farklı kültür döneminden kalan 14 yerleşim katı tesbit edilmiştir.

Alacahöyük ilk olarak 1835 yılında yabancı gezginler tarafından farkedilmiştir. İlk kazıların 1907 yılında başlatıldığı bu bölgede asıl kazılar Cumhuriyet döneminde ve 1935 yılından sonra yürütülmüştür. Ele geçen eserler, Alacahöyük Müzesi ile Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Alacahöyük ve Boğazköy’ü içine alan bölge 1988 yılında milli park ilan edilmiştir. Höyüğün genişliği 310 metre, yüksekliği ise 20 metredir.

Birinci kültür dönemi, en altta bulunan dokuzuncu ile ondördüncü katlar arası kalkolitik dönemdir. MÖ 4000 yılarına kadar uzanan döneme ait kamış, kerpiç ve ince ağaç dallarından yapılan evlerin kalıntıları, mezarlar ve birkaç çanak çömlek bulunmuştur.

İkinci kültür dönemi, beşinci ve sekizinci katlar arası eski tunç çağı dönemidir. MÖ 3000 ile 2000 yılları arasını kapsar. Bu dönem büyük bir yangın sonucunda ortadan kalkmıştır. Burada sadece on dört kral mezarı tesbit edilmiştir.

Üçüncü kültür dönemi, ikinci ve dördüncü katlar arası Hititler dönemidir. MÖ 1800 ile MÖ 1200 yılları arasıdır. Yapıların temel taşları ufaktır. Büyük kanalizasyon, sokaklar, kaldırımlar ve özel evler Hititlerin şehircilik sistemi hakkında fikir verir. Kazılara Orta Hitit çağına ait bir tapınak ortaya çıkarılmıştır. Büyük Hitit çağı ise çift kapılı Hitit tapınağı veya sarayı ile meşhurdur. Tapınağın üstü açık bir avlusu ve avluyu çevreleyen salonlar, odalar ve taş tabanlar Hitit dini yapılarının özelliklerini taşıyor. Kazılarda ayrıca Büyük Hitit çağının son dönemine ait sfenksli kapı ortaya çıkarılmıştır. Şehrin güneyinde yer alan kapının iki yanında bulunan kulelerde kabartma süslemeler vardır. Bu kabartmalar Hititlerin dini törenlerini tasvir etmektedir. Ayrıca bu döneme ait çanak, çömlek ve bakır, tunç, kurşun ve altından yapılmış el sanatları araçlarına rastlanmıştır.

Hitit döneminde ait kabartmalara başka hiçbir Hitit yerleşiminde ratlanmamıştır. Son dönem kazılarda ortaya çıkarılan Hitit Çağı ihata duvarı ve bu duvarın hemen önündeki tabanları taş döşeli, tahıl depoları çok dikkat çekicidir. Bugüne kadar Hitit şehirlerinde ortaya çıkarılan en görkemli depodur.

Nihayet dördüncü kültür dönemi, en üst kat, Frigler dönemine aittir. Tarihi MÖ 750’lere uzanır. Friglerden başlayarak Roma, Bizans ve Anadolu dönemlerine ait çanak, çömlek, içi boyalı toprak kaplar ve ayaklı meyvelikler çıkarılmıştır. Yine bu döneme ait silah ve kullanım eşyaları da çıkarılmıştır.