İznik

İznik

İznik Gölü’nün doğu kıyısında Bursa’ya bağlı bir ilçe olan İznik’in ismi, antik dönemdeki ismi olan Nikea’dan geliyor. İznik’te ilk yerleşimler bugünden 4500 yıl öncesine uzanır. MÖ 290’larda Bithynia Krallığı’na bağlanan Nikea, o dönemde önemli mimari yapılarla süslenmiş. Bir süre Bithynia Krallığı’nın başkenti olan Nikea daha sonra Roma’nın önemli bir şehri olmuş.

Hıristiyanlar için çok önemli olan Birinci Konsül 325 yılında burada toplanmıştır. İmparator Birinci Konstantin de bu toplantıya katılmış ve hıristiyanlık ile ilgili çok önemli kararlar alınmış ve Nikea yasaları olarak bilinen 20 maddelik metin burada kabul edilmiştir.

Haçlı seferleri sonunda Bizans İmparatorluğu İstanbul’u kaybedince, saray üyeleri burada İznik Latin İmparatorluğu’nu kurmuştur. Bu imparatorluk daha sonra İstanbul’u fethetmiş ve Bizans İmparatorluğu’nu kurmuştur.

İznik, daha sonra Selçuklular’ın ve Osmanlılar’ın da başkenti olmuştur. Osmanlı döneminde şehir kültür, sanat ve ticaret merkezi olmuştur. Dünyaca ünlü çini ve seramikler burada üretilmiştir.

İznik’te bulunan en önemli merkez Ayasofya Müzesi’dir. Bu yapı dördüncü yüzyılda bazilika olarak inşa edilmiş. Osmanlı döneminde ise camiye çevrilmiş. 787 yılında yedinci Konsül bu kilisede toplanmış. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir yangında kullanılamaz hale gelmiş.

İznik Ayasofya Müzesi’nde sergilenen eserler, İznik ve çevresindeki kazı çalışmalarından çıkarılmış. Özellikle 15 ve 17. yüzyıllar arasında İznik’te üretilen çiniler ve 11 ve 12. yüzyıllarda yine burada üretilen keramikler sergileniyor. Bu arada müzede yörenin yakın geçmişteki kültürel ve sosyal yapısını yansıtan örnekler de sergileniyor. Hıristiyan dünyasının kutsal mekanlarından biri olan Ayasofya Kilisesi, 2011 yılında, 90 yıllık bir aradan sonra yeniden cami olarak hizmet vermeye başlamıştır.

İznik’te bulunan Aziz Tryphonos Kilisesi ve Koimesis Kilisesi ile Nikea antik şehri de görülmeye değer yerler arasındadır.

Ayrıca Ayasofya Cami, Yeşil Camii, Hacı Özbek Cami, Mahmut Çelebi Cami, Sarı Saltuk Türbesi, Kırgızlar Türbesi ve Ahiveyn Sultan Türbesi buradaki önemli tarihi değerler arasındadır.

Yine Meydan Hamamı, İsmail Bey Hamamı, Hacı Hamza Hamamı ve Rüstem Paşa Hanı çok ziyaret edilmektedir.

İznik’in en büyük doğal güzelliği ise kenarında bulunduğu İznik Gölü’dür. Bu göl ülkemizin beşinci büyük gölüdür. Etrafında zeytin ağaçları, meyve bahçeleri ve bağlar bulunmaktadır.